Zrzuty ekranu wykonane dla wersji 4.3

Okno główne

Okno główne

Układ okresowy pierwiasków

Układ okresowy pierwiastków

Przeglądarka struktur molekularnych

Przeglądarka struktur molekularnych

Tablice chemiczne

Tablice chemiczne

Równania przemian gazowych

Równania przemian gazowych

Przelicznik jednostek

Przelicznik jednostek

Słownik chemiczny

Słownik chemiczny

Przelicznik stężeń

Przelicznik stężeń

Kalkulator mas molowych

Kalkulator mas molowych