Wymagania dla programu Chemix .NET

Program Chemix .NET został napisany na platformie Microsoft .NET Framework 4, która musi być zainstalowana na komputerze, na którym zainstalowana ma być aplikacja. Platforma .NET dostępna jest bezpłatnie tutaj.

Aby prawidłowo wyświetlać niektóre dokumenty w oknach modułów, w Twoim systemie musi być również zainstalowany program Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy. Najnowsza wersja programu dostępna jest tutaj. Program Chemix .NET nie wymaga do swojego uruchomienia najnowszej wersji przeglądarki IE, jednak część dokumentów może nie być wyświetlana poprawnie w przypadku starszej wersji programu (nie zobaczysz obrazów w oknie modułu "Tablice chemiczne"). Jeśli posiadasz Microsoft Windows 7, nie musisz już pobierać programu, gdyż jest on zainstalowany na Twoim komputerze.

Instalator programu Chemix .NET podczas uruchamiania sprawdza, czy w systemie są zainstalowane odpowiednie składniki i w razie konieczności poinformuje Cię o konieczności ich doinstalowania.

Wymagania niezbędne

Poza opisanymi składnikami, do prawidłowego działania programu wymagane są jeszcze:

Informacja dla użytkowników systemów Microsoft Windows 9x

Program Chemix .NET nie zostanie zainstalowany na starszych systemach Windows (95/98/Me), gdyż nie obsługują one najnowszej wersji platformy Microsoft .NET Framework 4. Aby korzystać z programu na tych komputerach, zalecam instalację starszej wersji programu Chemix, która dostępna jest w tym miejscu. Niestety, wersja ta nie jest już rozwijana i może nie działać prawidłowo na wszystkich komputerach.